Skip to main content
۳۱۶ بازدید

ساخت فضا پیمایی که می خواهد به نزدیکترین فاصله از خورشید برسد

Technological and Geometrical Excalibur
منتشر شده در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۶